Welkom op de website van Prothese Sport.
Jij bent hier omdat je meer wilt weten over sporten met een Prothese. Geamputeerde sporters met een sportprothese (en hun begeleiders en adviseurs) worden geconfronteerd met veel vragen, waarvan het antwoord niet of moeilijk te vinden is. Wij hebben veel ervaring met sporten met loopprotheses en hopen jouw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. In de toekomst willen wij ook informatie verstrekken over sporten met andere soorten protheses.

Prothese Sport is tot stand gekomen met een RAAK subsidie van het Ministerie van OC&W.

Fontys Paramedische Hogeschool heeft voor de problematiek van het sporten met een prothese het 2-jarige project sport met je prothese geformuleerd, dat vanaf 1 oktober 2008, samen met 10 MKB partners wordt uitgevoerd. Het geeft antwoorden op veel vragen van mensen die met een prothese willen gaan sporten. Voor het uitvoeren is door het Ministerie van OC&W een subsidie in het kader van de RAAK regeling verstrekt.

RAAK staat voor: Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie en is een regeling, bedoeld om de brugfunctie tussen HBO kennisinstellingen en MKB bedrijven te versterken. Het doel van de subsidie is om de kenniscirculatie tussen hogescholen en MKB te bevorderen en het innovatieve vermogen van het MKB te stimuleren. De ambitie van SIA is om het aantal MKB bedrijven dat een duurzame samenwerkingsrelatie onderhoudt met een kennisinstelling te verdubbelen. Dit doel streeft ook Prothese Sport na.

Go To Top